Human resources business partner workshop

شریک تجاری منابع انسانی (HRBP) کیست؟
شریک تجاری منابع انسانی یا HRBP یک رابط استراتژیک بین منابع انسانی و کسب و کار است. این متخصصان ارشد منابع انسانی کمک به همسو کردن استراتژی منابع انسانی سازمان با استراتژی تجاری می نمایند. شریک تجاری منابع انسانی مشاوره‌هایی در زمینه‌ی پیش‌بینی اتفاقات آینده، توسعه و اجرا را به مدیران سازمان ها ارائه می دهند.

نقش شریک تجاری منابع انسانی چیست؟
شرکای تجاری منابع انسانی باید با مدیریت اجرایی سازمان در ارتباط باشند. برای هر کاری که نیاز به برنامه‌ریزی و برآوردن نیازهای منابع انسانی باشد، این افراد در ارتباط با یکدیگرند. شریک تجاری منابع انسانی یک مدیر منابع انسانی است که خود را از هرج و مرج اداری رها کرده است. او به جای اینکه به عنوان یک ارائه دهنده خدمات منابع انسانی کار کنند، وظایف استراتژیک برای شرکت (مانند برنامه ریزی یا استراتژی منابع انسانی) را بر عهده می گیرد.

5 وظایفه اصلی یک شریک تجاری منابع انسانی ؟
• کنترل استراتژیک فرایندهای منابع انسانی
• توسعه‌ی کارکنان و مربی‌گری
• همکاری نزدیک با مدیریت اجرایی سازمان
• کنترل فرایندهای تغییر


مهارت‌هایی که یک شریک تجاری منابع انسانی باید داشته باشد
علم داده
بیشتر سازمان به دنبال شریک تجاری منابع انسانی هستند که توانایی جمع آوری، ایجاد، درک و تفسیر داده‌ها را داشته باشد و بهتره یک شریک تجاری این مهارت ها را کسب و یا ارتقا دهد.
هوش تجاری
یک شریک تجاری منابع انسانی کارآمد فردی است که نه تنها دارای مهارت‌های منابع انسانی قوی است، بلکه درک عمیقی از صنعت حوزه سازمان کاری خود را دارا باشد. همچنین او باید توانایی درک اصول مالی، ریسک، پاداش و نتایج کسب و کار را داشته باشد. به صورت کلی می توان هوش تجاری را به صورت زیر دسته بندی کرد:

• تفسیر کسب و کار
برای ایجاد هوش تجاری، یک شریک تجاری منابع انسانی باید بتواند بینش خود را در مورد چگونگی تأثیر روندهای خارجی بر کسب و کار سازمان، شناسایی، تفسیر و اعمال کند. این به معنی تفسیر کسب و کار شناخته می‌شود و نیازمند درک کاملی از روندهای بازار، نیروهایی که در حال حاضر بر شرکت تأثیر می‌گذارند (و همچنین مواردی که ممکن است در آینده رخ دهند) و آگاهی از عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازمان است.
• مشتری مداری
یک شریک تجاری منابع انسانی همچنین باید محصولات و خدمات سازمان و مشتری نهایی را درک کند. با این دانش، می تواند سیاست های منابع انسانی را برای بهینه سازی ارزش ارائه شده و رفع نیازهای مشتریان هماهنگ کند.
• تسلط بر فرآیندهای منابع انسانی
از طریق آگاهی از روندهای منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی و تخصص در فرآیندها و روش های اجرایی منابع انسانی، شریک تجاری منابع انسانی می تواند اقداماتی را انجام دهد که ارزش و تأثیر واقعی ایجاد کند و نزد ذینفعان منابع انسانی سازمان اعتماد سازی نماید.
• تدوین استراتژی منابع انسانی
زمانی که شرکای تجاری منابع انسانی ارزش های سازمان خود را درک کنند و بدانند چه چیزی آنها را موفق می کند، می توانند از این دانش برای تدوین راهبرد های تجاری همسو با کسب و کار استفاده کنند. زمینه های کلیدی که باید روی آنها کار کنند عبارتند از: مهارت آموزی و ارتقای مهارت کارکنان، برنامه ریزی نیروی کار و برنامه ریزی برای مدیریت استعداد و جانشین پروری.
• مشاوره منابع انسانی
یک شریک تجاری منابع انسانی همچنین باید درک کاملی از چگونگی تأثیر چالش های فعلی و آینده بر کارکنان سازمان خود داشته باشد. این آگاهی او را قادر می‌سازد تا مشاوره و راهنمایی مؤثری را به ذینفعان ارائه دهد تا رهبران کسب و کار را برای مقابله و حل مسائل مردم توانمند کند.
• خط‌مشی‌ها و توسعه رویه‌های منابع انسانی
در نهایت، شریک تجاری منابع انسانی باید ضوابط و مقررات مربوط به کارکنان و سایر الزامات قانونی را به منظور حصول اطمینان از میزان تطابق سازمان با آنها، به‌روز نگه دارد. شریک تجاری منابع انسانی، تیم رهبری را در مورد اینکه چگونه باید سیاست ها و رویه‌های منابع انسانی را ایجاد و در سراسر کسب و کار اجرا نمایند، راهنمایی می‌کنند.

تخصص دیجیتال
یک شریک تجاری منابع انسانی موفق باید منبع بتواند از فناوری روز جهت افزایش کارایی و هدایت نتایج استفاده کنند. این ابزارها می توانند شامل سیستم اطلاعات منابع انسانی یا سایر فناوری‌ها مانند هوش تجاری، ابزارهای تجسم داده‌ و یا ابزارهای ارتباط آنلاین باشد.
وکیل مدافع
استفاده از دانش حقوقی قوی یکی از مهارت‌های مهمی است که شریک تجاری منابع انسانی باید داشته باشد تا در صورت لزوم از کارکنان و حقوق آنها دفاع نماید.


نتیجه گیری
اگر قصد دارید مهارت های خود را ارتقاء دهید تا به یک دارایی ارزشمند برای سازمان خود تبدیل شوید می توانید در دوره آموزشی شریک تجاری منابع انسانی شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد شرکت نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *